Explore the Moments
Drone foto & film

Drone foto & film

Øk oppmerksomheten med flotte visuelle perspektiver

Drone film og drone foto

Drone film og foto fra luften gir flotte visuelle perspektiver og mange kreative muligheter. Ny drone teknologi åpner for nye og spennende visuelle effekter. 

Bruk av drone for å filme eller fotografere fra luften vokser stadig sterkere som plattform for å kommunisere budskapet ditt. Dette er helt aktuelt innen sektorene; privat, næring, reklame, inspeksjonsoppdrag eller til film og dokumentarer. Drone film og foto skaper nye uante perspektiver og muligheter.

Deklarert drone operatør

Jeg er deklarert som RPAS operatør i kategori 1 (RO1) gjennom luftfartstilsynet. Jeg har tillatelse og er godkjent til å ta oppdrag innen denne kategorien i hele Norge.

WP DataTables

Drone og utstyr

Jeg disponerer min egen drone som tar bilder med hele 20Mb RAW filer samt filmer i 4K med hele 60FPS. Dronen har lang rekkevidde, og har en lovlig maks høyde på 120m over bakkeplan. Hastighet på max 70km/t. Dette skulle dekke de flestes behov.
Dronen styres fra en avansert fjernkontroll med integrert lyssterk skjerm

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har skjerpet inn bruk av drone. Det er mange lokale hensyn å ta ved enhver flygning. Restriktive områder må søkes luftfartstilsynet og eller innhente lovlig flyging fra berørte parter. Det er derfor viktig at oppdraget planlegges i god tid, slik at nødvendig forberedelser og/eller søknader og nabovarsler blir ivaretatt.

Priser er avhengig av type oppdrag og omfang. Ta kontakt for tilbud

Prospekt – eksempeler